Ważne Informacje

Regulamin obozów i kolonii

Obowiązuje wszystkich uczestników. Jeżeli rozpocząłeś 18 rok życia, to pamiętaj, że podlegasz regulaminowi obozu i pozostajesz pod opieką kadry na równi z pozostałymi uczestnikami. W razie niedostosowania się do reguł i zasad panujących na obozie, w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, pełnoletni uczestnik może zostać usunięty z obozu bez zgody opiekunów.

Zakwaterowanie

Doba hotelowa jest różna w zależności od hotelu, standardowo zaczyna się o godzinie 14.00, a kończy o 10.00. Dla Twojego komfortu gwarantujemy zapewnienie miejsca na złożenie bagaży w przypadku gdy przyjedziesz wcześniej lub wyjazd z hotelu będzie następował później. Aby Twój wypoczynek był super wszelkie życzenia dotyczące zakwaterowania zgłoś wychowawcy, a on w miarę możliwości postara się je spełnić. Na życzenie uczestników, a także w uzasadnionych przypadkach, jeśli wielkość pokoju na to pozwala, dopuszczamy możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w pokoju. Kategoryzacja obiektów podana jest na podstawie przepisów danego kraju. Czas trwania imprezy Pamiętaj, że terminem rozpoczęcia/zakończenia imprezy jest dzień wyjazdu/przyjazdu zgodnie z ofertą. Jednak w przypadku niektórych miejscowości (głównie północnych) termin rozpoczęcia/zakończenia następuje dzień wcześniej/później względem daty podanej w katalogu, zgodnie z rozkładem jazdy zamieszczonym na naszej stronie internetowej.

Dokumenty

Każdy z uczestników w chwili wyjazdu ma obowiązek posiadać ważny dokument tożsamości. W przypadku obozów zagranicznych legitymujesz się paszportem, w krajach UE możesz posiadać dowód osobisty. Pamiętaj, że legitymacja szkolna nie jest dokumentem uprawniającym do wyjazdu poza granice Polski! W przypadku imprez przez nas organizowanych jesteś zobowiązany posiadać ważną legitymację szkolną. Pamiętaj, że bez wymaganych dokumentów nie będziesz mógł uczestniczyć w imprezie. Dodatkowo masz obowiązek wziąć ze sobą na zbiórkę kartę uczestnika. Starannie wypełniona karta jest dla kierownika obozu i wychowawców nieocenionym źródłem informacji o stanie Twojego zdrowia.

Bezpieczeństwo

Jest dla Nas absolutnie najważniejszym priorytetem, a zarazem podstawą wspaniałego wypoczynku. Nie tolerujemy żadnych odstępstw od reguł zawartych w przepisach. Nasze obozy młodzieżowe spełniają wszystkie normy regulowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z wymogami przed rozpoczęciem wszystkie obozy zostają zgłoszone do Kuratorium Oświaty. W czasie obozu nad Twoim wypoczynkiem czuwają wykwalifikowani wychowawcy, ratownicy, rezydenci oraz kierownicy obozów, którzy posiadają odpowiednie przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie potwierdzone wymaganymi dokumentami. Kadra Zatrudniona przez nas kadra posiada wszelkie kwalifikacje do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą. Zawsze jest przez nas specjalnie dobierana i spełnia wszystkie kryteria. Opiekę nad nastolatkami powierzamy odpowiedzialnym i energicznym wychowawcom, natomiast rolę liderów opiekunów pełnią wykwalifikowani kierownicy obozów. Wiemy jak ważna na obozie jest miła atmosfera i dobry nastrój. Nasi wychowawcy posiadają wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą i potrafią zorganizować wypoczynek w formie dobrej zabawy.

Wycieczki fakultatywne

Są to imprezy organizowane przez wyspecjalizowane firmy miejscowe. Ceny podane w naszym katalogu z uwagi na różne czynniki od nas niezależne (np. wzrost cen paliwa, podatków) mogą się nieznacznie różnić od podanych. Realizacja niektórych wycieczek może być zależna od minimalnej ilości uczestników. Podczas każdej wycieczki uczestnikom zawsze musi towarzyszyć minimum 1 osoba naszej kadry, w zależności od ilości uczestników.

Dyskoteki

W trakcie wyjść na ogólnodostępne dyskoteki młodzież jest zawsze pod opieką kadry. W przypadku nie wyrażenia zgody przez rodziców na uczestnictwo w dyskotekach prosimy o uwzględnienie tego faktu w karcie uczestnika.

Ramowy program podróży

Jest to termin określający zaplanowany przebieg wyjazdu. Z uwagi na różne czynniki od nas niezależne (np. zła pogoda, kwestie bezpieczeństwa) może zostać na bieżąco zmieniony. Oczywiście tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach od nas niezależnych.

Zdrowie

Drodzy rodzice! Uczestnikami naszych kolonii i obozów powinny być dzieci zdrowe, ze względu na fakt, iż tylko tym dzieciom jesteśmy w stanie zapewnić właściwą opiekę. W przypadku dzieci z problemami zdrowotnymi lub chorobami przewlekłymi rodzice są zobowiązani do kontaktu z biurem w celu konsultacji. Bardzo prosimy o wyczerpujące informacje na karcie uczestnika dotyczące przyjmowanych na stałe leków, przeciwwskazań lekarskich oraz wszystkich uczuleń. Są one niezbędne, gdyż może to mieć wpływ na podawane bądź wypisywane przez lekarzy leki. W przypadku imprez zagranicznych koszt lekarstw na receptę pokrywa ubezpieczyciel, na imprezach krajowych koszty te pokrywają rodzice. Jeśli podczas kolonii/ obozu dziecko zachoruje lub ulegnie wypadkowi, dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zapewnić mu konsultację bądź opiekę medyczną. W sytuacji gdy będzie konieczna hospitalizacja bądź stała opieka, rodzice lub opiekunowie są zobowiązani do niezwłocznego przybycia do dziecka w celu przejęcia nad nim opieki. Nasza kadra, mając na uwadze troskę o całą grupę, nie jest w stanie zapewnić indywidualnej opieki nad poważnie chorym lub hospitalizowanym dzieckiem.

Karta NFZ

(Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) Czy na naszych wyjazdach jest potrzebna Karta NFZ? Aby ułatwić formalności związane z ewentualną hospitalizacją za granicą, warto jest wyrobić Kartę NFZ. Karta ta może być pomocna w sytuacjach, gdy hospitalizacja jest związana z wypadkiem, a koszty z nią związane będą wyższe od naszego standardowego ubezpieczenia wynoszącego 20.000 euro.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INFOLINIE
669 009 009
32 470 20 61

9.00-17.00 PN – PT
9.00-13.00 SOBOTA

Napisz do nas
Formularz kontaktowy

 

x